۷۳ مؤلفه‎‏ برای ارزیابی «مدیریت شهری»/ نقش رسانه‌های جمعی در مدیریت شهری

58012227111

چاپ

 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سخن به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، شانزدهمین شماره پیاپی فصلنامه علمی – پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری منتشر شد. در شماره پایئز ۱۳۹۵ این فصلنامه، هشت مقاله با عناوین ذیل، منتشر شده است.

 

تدوین راهبردهای مدیریتی برای توسعه ساختمان‌های سبز (مطالعه موردی: منطقه 1 شهرداری تهران)

 

تأثیر بخش خدمات بر شکل‌گیری پدیده نخست‌شهری در استان خوزستان

 

افزایش میزان رضایت شهروندان از دستگاه‌های خودپرداز بانک‌ شهر و کاهش هزینه‌های اقصادی بانک با به‌کارگیری مدل کنترل موجودی شبیه‌سازی شده

 

تأثیر تالاب عینک شهر رشت بر قیمت مسکن منطقه با استفاده از روش قیمت‌گذاری هدانیک

 

تبیین نقش ارزش ویژه نام تجاری شهر بر میزان هویتمندی و مهاجرت متخصصان (مطالعه موردی: کلان‌شهر مشهد مقدس)

 

شناسایی استراتژی‌های جهاني شدن اقتصاد در حوزه دیپلماسی شهری (مطالعه موردی: کلان‌شهر تهران)

 

طراحی و ساماندهی مؤلفه‎‏های اندازه‏گیری عملکرد مدیریت شهری با تأکید بر حکمرانی خوب و ارزیابی متوازن

 

نقش رسانه‌های جمعی در مدیریت شهری (مطالعه موردی: مناطق 22گانه شهرداری تهران)

 

در یکی از این مقالات با عنوان «طراحی و ساماندهی مؤلفه‎‏های اندازه‏گیری عملکرد مدیریت شهری با تأکید بر حکمرانی خوب و ارزیابی متوازن»آمده است:  تاکنون در طراحی نظام‏های ارزیابی عملکرد، بیشتر تلاش‌ها معطوف به تغییر و بهبود در ساختار و شکل بوده و کمتر به مباحث محتوایی توجه شده است. از این رو هدف این تحقیق، طراحی مؤلفه‎های اندازه‏گیری عملکرد در مدیریت شهری با تلفیق مدل ارزیابی متوازن (برای جنبه ساختاری) و شاخص‏های حکمرانی خوب مورد تأیید برنامه توسعه سازمان ملل متحد (برای جنبه محتوایی) در حوزه عملکرد سازمانی است. برای دستیابی به هدف تحقیق، پس از بازتعریف شاخص‎های حکمرانی خوب در چهار بعد ارزیابی متوازن، از طریق انجام مصاحبه‏های عمیق نیمه ‏ساختاریافته با مدیران ارشد شهرداری و اساتید دانشگاه، در مرحله اول، 103 مؤلفه و در مرحله دوم، 95 مؤلفه برای اندازه‏گیری عملکرد مدیریت شهری، استخراج شد. در ادامه، این مؤلفه‏ها با روش دلفی توسط خبرگان دانشگاهی و سازمانی ارزیابی شدند. نتایج تحقیق نشان دادند که از میان مؤلفه‏های طراحی شده با توجه به هشت شاخص حکمرانی خوب و چهار بعد ارزیابی متوازن، برای اندازه‏گیری عملکرد، 73 مؤلفه از نظر خبرگان دانشگاهی و سازمانی، مناسب و مورد تأیید بودند. از این رو این مؤلفه‏ها، راهنمای مناسبی برای توسعه هر چه بیشتر نظام ارزیابی عملکرد در حوزه مدیریت شهری می‎باشد تا مدیران نسبت به آثار و پیامدهای تصمیمات و برنامه‏های اجرایی سازمان، آگاه شوند.

 

علاقه مندان برای دریافت این شماره از فصلنامه می توانند به سایت www.iueam.ir مراجعه کنند.